Historia

På Laxön – mitt i Älvkarleby-fallen –  möter kulturhistoria  en underbar och stundtals dramatisk natur. Fram till 1880-talet var ön mest känd för laxen och både kronan, kyrkan och allmogen ville få sin del av laxfisket. Tidigare omslöts av två flodarmar runt ön men på grund av kraftverkslokaliseringen är dessa numera torrlagda större delen av året. 

I slutet av 1880-talet upptäcktes ön av Svea Ingenjörregemente som gjorde den till sitt sommarläger. Därefter har ön präglats av det militära kulturarvet. Den militära verksamheten på ön upphörde år 1985.

I 100 år återkom soldaterna till Laxön och Älvkarleby för att öva broslagning över forsande vatten. De uppförde också alla byggnader som än i dag ger ön en unik karaktär. 

Den första sommaren bodde de i provisoriska lägerhyddor. Året därefter byggde de istället upp Eldhuset som är en manskapsbarack som står kvar än idag. Även en av de provisoriska lägerhyddorna finns att beskåda, men idag har den fått ett trätak. 

Under 1900-talet uppfördes två på den tiden påkostade villor. Det var underofficersvillan och officersvillan. Även en sjukstuga uppfördes och blev det sista som byggdes för militärlägret. Idag är sjukstugan välbevarat funkishus.  

Ön ägs av staten sedan en lång tid tillbaka och sedan 1985 sker ägandet genom Vattenfall.

Efter omfattande och varsamma renoveringar har husen fyllts med nya verksamheter. Officersvillorna har t ex blivit vandrarhem och gamla ”markan” är numera en välbesökt restaurang.

Här möter du åter en levande ö där det inte längre finns några soldater – men många minnen av dem! Detta är en plats som definitivt är värt ett besök.